Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
DOCX Załącznik_1.docx FORMULARZ OFERTOWY Piotr Wawrzyniak 2016-11-03 15:03
DOCX Załącznik_2.docx OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH Piotr Wawrzyniak 2016-11-03 15:10
DOCX Załącznik_3.pdf WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Piotr Wawrzyniak 2016-12-09 11:25